31.РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ

У петак 30.августа 2019.године у великој сали Скупштине општине са почетком у 10 часова одржаће се 31.редовна седница СО Крупањ.

ЗА ДАН 30. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине општине Крупањ.

            За ову седницу предлажен је следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.Предлог другог ребаланса Одлуке о буџету општине Крупањ за 2019. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Никола Блаженковић, помоћник председника Општине Крупањ за економски развој.

2.Предлог процене ризика од катастрофа општине Крупањ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник Општинске управе општине Крупањ.

3.Предлог Локалног антикорупцијског плана општине Крупањ (ЛАП);

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник Општинске управе општине Крупањ.

4.Предлог измене програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Крупањ за 2019. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зорица Маринковић, сарадник за пољопривреду, водопривреду, шумарство, лов и риболов.

5.Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Пут“ Крупањ; 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник Општинске управе општине Крупањ.

6.Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Пут“ Крупањ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник Општинске управе општине Крупањ.

7.Предлог Огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Пут“ Крупањ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник Општинске управе општине Крупањ.

8.Предлог Одлуке о организацији Општинске управе општине Крупањ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник Општинске управе општине Крупањ.

9.Предлог Одлуке о стицању непокретности – катастарске парцеле број 257/5 из листа непокретности број 86 катастарска општина Томањ у јавну својину Општине Крупањ без накнаде;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милорад Симић, начелник Општинске управе општине Крупањ.

10.Предлог програма коришћења субвенције за набавку трактора Јавног предузећа „Пут“ Крупањ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Зарић, председник Надзорног одбора ЈП „Пут“ Крупањ.

11.Информација о Меморандуму о утврђивању интереса за заједничко управљање комуналним отпадом:

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Исаиловић, председник општине Крупањ.

12.Одборничка питања.