Krupanj

Most zaustavio saobraćaj

  28.11.2016.године  Oбустава саобраћаја на државном путу IIA реда број 137,  деоница Мојковић-Крупањ  ЈП ,,Путеви Србије“ Вас обавештава да је услед оштећења моста [...]