Stara cena struje do maja

мар 4, 2015

Zbog zakonske procedure za poskupljenje električne energije, uvećani računi stići će za tri meseca. Kilovat skuplji za 15 odsto. Novi namet uvođenje akciza. POTROŠAČI će račune za struju uvećane za 15 odsto, najranije dobiti sa majskim uplatnicama. Kako je najavio premijer Aleksandar Vučić, Vlada Srbije će o poskupljenju električne energije raspravljati između 15. i 20. marta, a tek posle toga će EPS poslati zvanični zahtev za podizanje cene kilovata. Iako…

Read More >>

Danilova kosa, rezervat neprocenjivog karaktera

мар 3, 2015

R E Z E R V A T  P R I R O D E – D A N I L O V A  K O S A Rezervat prirode „Danilova kosa” se nalazi na teritoriji opštine Krupanj, katastarska opština Brštica. Rezervat prirode „Danilova kosa” stavljen je pod zaštitu da bi se očuvala izvorna šumska zajednica planinske bukve (Fagetum montanum serbicum, Rudski), u kojoj dominira bukva sa istaknutim primercima stabala…

Read More >>

Rečna korita ,,pre roka,,

мар 3, 2015

,,Udarnički,,  radovi beogradske Unogradnje ovih dana u Krupnju obavljaju se na više radnih punktova. Pogodni vremenski uslovi idu na ruku izgraditelja rečnih korita u Krupnju, Kostajniku i Brštici.

Read More >>

U martu izbori u MZ Tomanj

Izbori za člana saveta MZ Tomanj biće održani dana 22.03.2015. godine u vremenu od 08,00-16,00 časova u prostoriji osnovne škole. Građani MZ Tomanj mogu podići obrasce za kandidaturu za članove Saveta Mesne zajednice u kući Ranković Aleksandra. Predlog za člana saveta mesne zajednice podnosi se u pisanoj formi na propisanom obrascu a isti mora podržati najmanje deset punoletnih građana koji imaju prebivalište na području MZ Tomanj. Jedan građanin može potpisati…

мар 3, 2015
Read More >>

U Šljivovi inovacije po potrebi

мар 2, 2015

Nepristupačne seoske staze i bogaze moguće je savladati samo zapregom, domišljati automehaničar iz Šljivove zimu koristi za inovaciju traktorske prikolice i njen pogon. Sreten Milovanović, hladne dane ne tropši uzalud već koristi znanje umeće i nešto priručnog alata u cilju rešavanja kardanskog pogona na traktorsku prikolicu . Ferguson – ,,srpski junak u brazdi i na putu,, upravo je spreman da se  spregne kardanom do vučnih točkova manje prikolice i problem…

Read More >>

Volovi za uspomenu

феб 23, 2015

Selo Bogoštica. Nepristupačni tereni, razuđenost, brdsko-planinski masivi, samo su deo skoro netaknute prirode i imanja koja se mogu obrađivati samo zapregom.    Dragan Jakovljević iz Bogoštice godinama zemju obrađuje na sličan način kao što su činili naši prethodnici, s kolena na koleno Rađevinu se mogla uzorati samo zapregom. U dve trećine oranice u našem selu ne može da uđe ni jedna druga mehanizacija, sem volovska zaprega . Iz godine  u…

Read More >>