Do građevinske dozvole za 28 dana

Novim zakonom o planiranju i izgradnji predviđeno je da će svi gradovi i opštine u Srbiji morati u roku od 28 dana da izdaju dozvole. Lokalnim samoupravama istekao je rok koji im je resorno ministarstvo dalo za uvođenje objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola. Procedura podrazumeva jednošalterski sistem i to da privrednici i građanji ne moraju više da idu na nekoliko mesta kako bi prikupili raznu dokumentaciju. Sada će to za njih raditi državna uprava po službenoj dužnosti. Sva podzakonska akta su potpisana, pa ne postoji više ni jedno opravdanje za nesprovođenje zakona. Ministarstvo je najavilo da će do kraja ove godine biti uvedena i elektronska građevinska dozvola.

 

Izvor: enoknomija@novosti.rs

Оставите одговор