Јавни позив „Норвешка за вас“

ЈАВНИ ПОЗИВИ

Јавни позив број 1

Јавни позив „Норвешка за вас“ пружа могућности мање развијеним локалним самоуправама, међу којима су и наше општине оснивачи, да кроз побољшавање пословања актуелних предузећа као и оснивање нових, приближе локалним самоуправама које су на већем нивоу друштвено-економског развоја.

За ту сврху одвојена су средства у износу од 798.000,00 америчких долара, која су равномерно подељена за подршку почетницима у пословању као и за унапређење пословања постојећих привредних субјеката.

У прилогу се налази линк на коме можете наћи детаљније информације о програму.

http://www.norveskazavas.org.rs/public-05-2019-srb.html

Јавни позив број 2

Развојни програм ЕУ ПРО објавио је Јавни позив „Унапреди пословање предузећа“ за подршку пројектима који треба да допринесу конкурентности и одрживости пословања малих и средњих предузећа и предузетника у региону Шумадије у западне Србије као и јужне и источне Србије.

 Kроз позив Европска унија ће са укупно 600.000,00 евра финансирати пројекте који ће подржати предузећа у унапређивању производних процеса и квалитета производа и услуга али и у сертификацији и увођењу релевантних стандарда и конкретних активности усмерених ка освајању нових тржишта.

У прилогу се налази линк на коме можете наћи детаљније информације о програму.

https://www.eupro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-predloge-projekata-za-organizacije-za-podrsku-poslovanju