Nove radosti u Zavlaci i Krasavi

Veliku radost danas su osetili su mališani Zavlake i Krasave u novim prostorijama dečijeg vrtića koje je pripremio UNICEF. Predškolska ustanova ,,Naša radost,,  Krupanj prošle godine se prijavila na konkurs UNICEFa  i svojom ažurnošću u pripremi projektne dokumentacije postala najozbiljnija ustanova za ostvarenje plana. Po rečima odgovornih iz UNICEFa, sredstva za opremanje prostorija za buduće predškolce usmerena su u sredine koje to u potpunosti zaslužuju. Ovim projektom deci predškolskog  uzrasta naše opštine pripadaju savremeno uređene prostorije i stručan vaspitni kadar a posebno je zanimljiva činjenica da su ovim planom obuhvaćena deca koji do sada  nisu bili korisnici usluga predškolske ustanove.Otvoreni adaptirani prostori za „Vrtiće bez granica 2“ u Zavlaci i Krasavi Opština Krupanj.
Svečano otvaranje prostora u okviru OŠ Zavlaka i Krasava u kojima će se odvijati posebni programi u igraonicama „Poletarac“ u Zavlaci i „Leptirići “ u Krasavi koje je razvila Predškolska ustanova „Naša radost“ u okviru projekta „Vrtići bez granica 2“- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji održano je 23-4-2015.godine.
Otvaranju je prisustvovalo 43 dece koja su uključena u aktivnosti projekta, deca iz PP programa, roditelji i školska deca. Događaju su prisustvovali :
– predstavnici Unicef-e,
– predstavnici CIP-centra za interaktivnu pedagogiju
– zamenik predsednika opštine sa svojim saradnicima
– prosvetni inspektor
– predstavnici drugih lokalnih institucija iz opštine Krupanj
– direktori osnovnih škola
– predsednici mesnih zajednica Zavlaka i Krasava
– mentor na projektu
– zaposleni u PU „Naša radost“ sa timom vaspitača na projektu“Vrtići bez granica 2″
Prrojekat „Vrtići bez granica 2“ – kvalitetno inkluzivno obrazovanje i vaspitanje u Srbiji partnerski realizuju UNICEF i Ministarstvo prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa CIP -centrom za interaktivnu pedagogiju,Institutom za pedagogiju i andragogiju , uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Sa istim projektnim programskim aktivnostima „Vrtići bez granica 2″, PU “ Naša radost“ krenula je i u Krupnju gde smo do sada okupili više od 20 dece uzrasta od 3-5-5 godina, rekla je Slavica Kodić, direktor PU ,,Naša radost,, iz krupnja.

DSC_0998 (Small) Copy of DSC_0895 (Small) DSC_0905 (Small) DSC_0908 (Small) DSC_0918 (Small) DSC_0923 (Small) DSC_0927 (Small) DSC_0932 (Small) DSC_0935 (Small) DSC_0941 (Small) DSC_0947 (Small) DSC_0956 (Small) DSC_0962 (Small) DSC_0967 (Small) DSC_0975 (Small) DSC_0978 (Small) DSC_0980 (Small) DSC_0982 (Small) DSC_0984 (Small) DSC_0989 (Small) DSC_0995 (Small)

Оставите одговор