Promocija međuopštinske saradnje u Krupnju

ODRŽAN SASTANAK-PROMOCIJA MEĐUOPŠTINSKE SARADNJE

4 1 2 3 

U skladu sa planom rada GIZ IMPACT projekta, jedna od planiranih aktivnosti je promocija međuopštinske saradnje u pilot opštinama. U tom cilju, organizovan je sastanak  u sredu 23. novembra u 11h u opštini Krupanj. Sastanku su prisustvovati menadžer GIZ-a Olivera Antić i konsultant MSP Consulting Radomir Milovanović.

Teme sastanka i prezentacije bile su:

  1. Analiza pravnog okvira za uspostavljanje međuopštinske/regionalne saradnje u oblasti upravljanja čvrstim otpadom i  otpadim vodama
  2. Smernice za pripremu sporazuma o uspostavljanju međuopštinske/regionalne saradnje u oblasti upravljanja čvrstim otpadom i otpadnim vodama

Sastanku i prezentaciji prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave zaduženi za poslove zaštite životne sredine i pravne službe, zamenik predsednika opštine Krupanj,gospodin Predrag Radić, predstavnici javnog komunalnog preduzeća nadležnih za poslove upravljanja otpadom i otpadnim vodama i komunalne usluge, članovi opštinskog GIZ IMPACT tima, kao i predstavnik komunalnog preduzeća iz Loznice.

  • Medjuopštinska saradnja je jedna od aktivnosti koja se sprovodi kroz GIZ IMPACT projekat, a definitivno je prepoznata kao ključ dobrog upravljanja otpadom-regionalno uredjenje te oblasti.Ovo je prvi sastanak na kome bismo uradili analazu pravnog okvira za uspostavljanje medjuopštinske saradnje i videli koji modaliteti su dostupni  u ovom trenutku i koji je neki vremenski rok, pošto to nisu stvari koje se brzo i lako rešavaju,ali da vidimo okvirne vremenske rokove za kada mogu imati uspostavljen sistem- izjavila je Olivera Antić,menadžer na GIZ IMAPACT projektu.
  • S obzirom da je neminovnost svih loklanih samouprava da se udružuju i da osnivaju regionalne deponije otpada postoje različiti organizacioni, institucionalni modaliteti kako do toga stići i kako ispuniti ta neka očekivanja kako zakonska, tako i očekivanja koja nam nameću neki novi trendovi upravljanje životnom sredinom u prvom redu cirkularna ekonomija. Loznica je pozvana kao grad koji je za očekivati da će biti nosilac jednog takvog projekta s obzirom da je po veličini, stručnim kapacitetima, institucijalnim kapacitetima prednjači ovde u regionu. Naš zadatak je da predstavimo sve zakone koji utiču na uspostavljanje medjuopštinske saradnje i da predstavimo identifikovane modele. Da li se tu radi o javno privatnim partnerstvima, odnosno izboru privatnog partnera koji bi upravljao regionalnom deponijom i do kog nivoa bi bile te usluge tog partnera, da li bi se radilo o osnivanju regionalnog javnog preduzeća, zanči sve su to modaliteti koji zahtevaju odredjene odluke, postupke, radnje koje svaka lokalna samouprava za sebe mora da preuzme i naš zadatak je da danas otvorimo tu priču kako bismo u toku implementacije GIZ IMPACT projekta sa pilot opštinama, a jdena od tih pilot opština je i Krupanj, pokušati  da im pomognemo da donekle stignu u tom procesu. Ovo je jedan od koraka koji ide paralelno sa onim koracima koji se odnose na izbor lokacije, koji se odnose na uspostavljanje novog modela upravljanja otpadom itd- rekao je Radomir Milovanović, konsultant na ovom projektu.

Na pitanje kako bi stavnivništvo Krupnja moglo da smanji negativan uticaj naše trenutne deponije Milovanović je predložio dva načina. Jedan je da počnu da selektuju otpad i da smanjuju količinu otpada koja se odlaže na toj deponiji, a drugo da aktivno budu informisani, da razmišljaju o promeni svog ponašanja u tom smislu da i kad se uspostavi regionalana deponija, kako da što manje količine otpada predaju toj deponiji.

– Nagalasio bih samo da ta već pomenuta cirkularna ekonomija, novi koncept usvojen od starne EU, upravo promoviše tu priču oko smanjenja otpada, da je ideja da u jednom razumnom vremenskom periodu EU smanji količine otpada na nulu. I to stvara potrebu da se uspostavi jedan nov pristup kada razgovaramo o otpadu, ono što u ovom momentu jeste otpad ne shvatamo kao otpad, već ga shvatamo kao resusrs- dodao je Milovanović.

Оставите одговор