Servisne informacije za 02. 09. 2019. godine

El.distribucija: Tokom jutra prijavljena su dva kvara na nisko naponskoj mreži u Zavlaci i Planini, ekipe su već na terenu i rade na popravci istih. Danas počinju poslovi popisa utrošene el.energije za protekli mesec. Mole se građani da radnicima omoguće pristup do mernih mesta ili da sami izvrše očitavanje bojila i podatke dostave u El.Distribuciju putem broja telefona 7581 134.

JKP „1 Maj“: Vodosnabdevanje građana će u danu pred nama biti uredno.

JP „Put“: Pored redovnih aktivnosi na čišćenju gradskih ulica i trotoara, ekipe počinju radove na presipanju lokalnog puta L 15 (Krasava – Dvorska). U palnu su i radovi na iskopu kanala i ugradnji cevi za odvod atmosferske vode u MZ Cvetulja.

PZP „Valjevo“: Danas će se raditi na poslovima pripreme za asfaltiranje putnog pravca Krupanj – Radalj, preko Šarene Bukve.

Policijska staninca: U danima vikenda zabeležena su dva događaja iz opšte nadležnosti.

Vatrogasno Spasilačka Jedinica: Tokom proteklog vikenda nije bilo intervencija.

Autobuska stanica: Autobuski saobraćaj odvija se redovno.