Servisne informacije za 11. 04. 2019. godine


El.distribucija: Ekipe će danas raditi na poslovima sanacije kvarova po prijavi potrošača.

JKP „1 Maj“: Snabdevanje građana vodom biće uredno.

JP „Put“: Danas će se raditi na poslovima presipanja i sanacije ne kategorisanih puteva u MZ Zavlaka a pečeće i radovi na izgradnji ograde oko zgrade stare apoteke koja se nalazi na šetalištu.

PZP „Valjevo“: Nastavlja se sa radovima na rekonstrukciji dela kolovoza na putnom pravcu Krupanj – Mačkov Kamen (deonica kod O.Š. u Kržavi). Radovi će usloviti kraća zadržavanja u redovnom odvijanju saobraćaja.

Policijska staninca: Tokom protekla noći zabeležen je jedan slučaj iz oblasti opšte nadležnosti.

Vatrogasno Spasilačka Jedinica: Tokom protekla 24h nije bilo intervencija.

Autobuska stanica: Auto prevoznici „Banbus“ i „Gajić 95“ tokom jutra ispoštovali su kompletan red vožnje.