Servisne informacije za 25. 06. 2019. godine

El.distribucija: Zbog radova na remontu TS 35 kV Krupanj, danas u vremenu od 09 do 13h bez el.energije biće: Krupanj, Brštica, Cerova, Dvorska, Kostajnik, Kržava, Planina, Šljivova, Bogoštica, Tomanj, Gornji i Donji Banjevac, Lipenović, Tolisavac, Likodra, Vrbić, Stave i Bastav.

JKP „1 Maj“: Vodosnabdevanje građana, tokom dana, biće uredno. Zbog nestanka el.energije na vodovodu Laze, apeluje se na sve potrošače da racionalno koriste vodu sa gradskog vodovoda, kako bi se izbegle restrikcije.

JP „Put“: Ekipe će tokom dana raditi na presipanju i sanaciji ne kategorisanih puteva u Šljivovi, ka zaseoku Markoviči u Bršticu i lokalnog puta Brštica – Cerova uz Ograđenicu. U planu su i poslovi na čišćenju rečnog korita u Stavama i uređenju zelenih površina u gradu.

PZP „Valjevo“: Nastavlja se sa pripremnim radovima za rekonstrukciju kolovoza prema Bogoštici. Vozačima se savetuje da koriste alternativni putni pravac preko Šljivove.

Policijska staninca: Tokom protekle noći dogodio se jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira.

Vatrogasno Spasilačka Jedinica: Tokom protekla 24h nije bilo intervencija.

Autobuska stanica: Autobuski saobraćaj odvija se redovno.