Servisne inofmacije za 02. 12. 2019. godine

El.distribucija: Ekipe će raditi na poslovima zamene dotrajalih stubova na dalekovodnoj liniji za Šljivovu – ogranak Laze, pa će meštani ovog dela Rađevine bez el.energije biti danas u vremenu od 09 do 14h. Danas počinje popis utrošene el.energije za protekli mesec. Mole se potrošači da radnicima omoguće pristup do mernih mesta, ili sami izvrše očitavanje brojila i podatke dostave u El.distribuciju Krupanj putem broja telefona 7581-134.

JKP „1 Maj“: Radovi koje će el.distribucija danas izvoditi usloviće prekid u napajanju el.energijom izvorišta Laze, zbog čega može doći do problema prilikom vodosnabdevanja potrošača. Ukoliko bude najavljen prekid informaciju ćemo objaviti na FB stranici.

JP „Put“: Pored redovnih poslova na čišćenju gradskih ulica i trotoara, ekipe će raditi na pripremi za asfaltiranje ulice u Zavlaci, puta Brštica – Cerova uz Ograđenicu i izradi bankina na delu puta od Stolica prema Dvorskoj.

PZP „Valjevo“: Danas će se raditi na poslovima izrade bankina na putnom pravcu Stolice – Šarena Bukva i pripremi za asfaltiranje puta Zavlaka – Cvetulja.

Policijska staninca: Vikend za nama protekao je mirno.

Vatrogasno Spasilačka Jedinica: Tokom proteklog vikenda nije bilo intervencija.

Autobuska stanica: Autobuski saobraćaj odvija se redovno.