Šljivova u novim rekordima

Poljoprivreda, voćarstvo i malinarstvo u Šljivovi već duži niz godina beleže najveće prinose u odnosu na drtuga sela u Rađevini… Ovih dana, Šljivova je na „na dobrom putu- da ima najbolji put“ ! Naime, kako je već govoreno na temu asfaltiranja putne trase Krupanj – Šljivova (na početku sezone branja malina), ovih dana na pomenutoj trasi beležimo intenzivne radove na pripremi , proširenju i asfaltiranju preostalih 4 100 metara puta. Rekord zabeležen u Šljivovi odnosi se na kvalitet pripremljene putne površine, kanala, propusta i asfaltnog zastora.

Debljina osnovnog asfaltnog nanosa od prvih 9 cm. prekriva se završnim slojem asfalta (7 cm.) finije granulacije, te put dobija karakteristike koje zahtevaju najsavremeniji kriterijumi puteva u Evropi. Projektnu dokumentaciju kao i logističke uslove obezbeđuje Opština Krupanj dok radove izvodi PZP iz Valjeva. Putevi Srbije ovim projektom finansiraju strateški bitnu deonicu puta za ovaj deo Zapadne Srbije.